Privacy policy - Interieur Betondesign
Favicon Interieurbetondesign

PRIVACY POLICY

Welkom bij onze privacypagina. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en willen u graag informeren over hoe wij omgaan met uw gegevens. In deze tekst leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken, hoe lang we ze bewaren en hoe we deze beveiligen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
We verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze dienstverleningof die u zelf aan ons heeft verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of betaalgegevens zijn. Ook kan het gaan om gegevens die u verstrekt viacontactformulieren of enquêtes. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie over uw gezondheid of etnische afkomst.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het leveren van producten of diensten, het afhandelen van betalingen of het versturen van nieuwsbrieven. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of als we daartoe verplicht zijn op basis van wet- en regelgeving.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of zolang de wet- en regelgeving dit voorschrijft. Indien u geen klant meer bij ons bent, worden uw gegevens na een bepaalde periode verwijderd.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen en hebben wij onze systemen beveiligd met wachtwoorden en firewalls.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben verzameld, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft over onze privacyverklaring of de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.